top of page

 about 

 

 

Stillhet.

 

Jeg blir stadig mer nysgjerrig på hva stillheten betyr for meg, og hva den kan bety for andre. Hvorfor er stillheten viktig? For meg er den viktig for å leve et godt liv. En grunnleggende forutsetning for refleksjon og ettertanke. Stillheten kan også åpne for et møte med en selv. I stillhet kan kunnskap bli til visdom.

Jeg har kalt min nyeste serie bilder med tema: nærheten i naturens stillhet. De små øyeblikkene, vinden, lyset, magiske øyeblikk, små bevegelser, mystikk og naturens sårbarhet. Det nære og vidunderlige i naturens prosess. Jeg ønsker å formidle stillhet til ro og ettertanke.

Mine bilder kommer frem intuitivt, spontant og med masse følelser. Vanligvis jobber jeg ut fra en ide fra noe jeg har sanset ute i naturen. Jeg bearbeider ideen, følelser og sanseinntrykk inntil jeg begynner å jobbe direkte på lerretet eller papiret, men det er ikke alltid jeg holder meg til denne ideen. Bildet kommer frem underveis i prosessen uten for mye planlegging på forhånd. Jeg forsker meg frem til det endelige resultat.

Jeg tar imot bestillinger på malerier, hvis det er noe du spesielt ønsker.

 

Vennlig hilsen

 

Wenche

Billedkunstner

 

Kontakt meg gjerne på epost:
 
post@wenchevalberg.no

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page